Blog

คุณสมบัติสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า/จุดเด่น ความเร็วสูงสุด 60   Km/H รองรับน้ำหนักสูงสุด 150   Kg. แบตเตอรี่ 48V 26AH  Lithium ระยะทางรวมต่อการชาร์ต 1 ครั้ง 80-100    Km. (ขึ้นอยู่กับการขับขี

คุณสมบัติสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า/จุดเด่น ความเร็วสูงสุด 60   Km/H รองรับน้ำหนักสูงสุด 200   Kg. แบตเตอรี่ 52V 28AH  Lithium ระยะทางรวมต่อการชาร์ต 1 ครั้ง 80-100    Km. (โหมดประหยัด Ec

คุณสมบัติสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า/จุดเด่น ความเร็วสูงสุด 60   Km/H รองรับน้ำหนักสูงสุด 200   Kg. แบตเตอรี่ 52V 28AH  Lithium ระยะทางรวมต่อการชาร์ต 1 ครั้ง 80-100    Km. (โหมดประหยัด Ec

คุณสมบัติสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า/จุดเด่น ความเร็วสูงสุด 85 – 95   Km/H รองรับน้ำหนักสูงสุด 300   Kg. แบตเตอรี่ 60V 38AH  Lithium ระยะทางรวมต่อการชาร์ต 1 ครั้ง 90-100  Km. (โหมดประหยั

สกู๊ตเตอร์ตัวท็อป โช็คนุ่มสุด ๆ

5/5